Κατάστημα Συντάγματος

Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα 105 63

Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα 105 63

 +30 210 32 10 888

contact@barbadimos.gr

Δευτέρα – Κυριακή : 11:00 π.μ. – 1:00 π.μ.