Μπαρμπαδήμος – Σύνταγμα

Μητροπόλεως 12-14 , 105 63, Αθήνα Τηλ: 210 32 10 888

.

orario

12.00 π.μ. – 01.00 π.μ.

dianomi

12.00 π.μ. – 12.00 μ.μ.

diet2