Μπαρμπαδήμος – Ν. Σμύρνη

Αιγαίου & Σπαθάρη 2, 171 22 , Τηλ. 210 93 47 600

orario

12.00 π.μ. – 01.00 π.μ.

dianomi

12.00 π.μ. – 12.00 μ.μ.

diet2